Reglementen

 

De HLSK is een keurmerk voor veilig schaatsen op natuurijs. Het keurmerk bestaat, naast jarenlange ervaring bij de gidsen en onze deelnemers, uit een set van afspraken en regels.

 

De documenten maken onderdeel uit van een boomstructuur, waarvan de Statuten de top vormen. Vanuit de statuten wordt verwezen naar het Huishoudelijk reglement en het Veiligheidsreglement.

 Reglementen van de HLSK

Statuten, reglementen en richtlijnen

De geldende statuten en reglementen (het 'keurmerk veilig schaatsen' van de HLSK) zijn in oktober 2012 voor de eerste keer vastgesteld door het bestuur van de HLSK, nadat het bestuur in de jaarvergadering van 6 oktober 2012 advies had gevraagd aan het deelnemersplatform van de HLSK. In de seizoenen daarna heeft de HLSK na iedere jaarvergadering verbeteringen doorgevoerd, die opgenomen zijn in de documenten 'Doorgevoerde wijzigingen'.

 

Statuten

 

Huishoudelijk reglement, met bijlagen:

     Tarievenoverzicht

     Kostenrichtlijn Zweden

     Activiteitenschema

     Vergaderschema bestuur

     Bestuurdersprofielen

     Communicatiebeleid

 

Veiligheidsreglement, met bijlagen:

     Indeling commissies

     Gedragscode Skridskonet

     Uitrusting en paklijst gids en deelnemer

     Uitgangspunten gids

     Risico-analyse en referencecard

     Eigen verklaring deelnemer

     Deelnemer certificatie

     Gids certificatie

     Klubbtur certificatie

 

Doorgevoerde wijzigingen na jaarvergadering 7 oktober 2017

Doorgevoerde wijzigingen na jaarvergadering 22 oktober 2016

Doorgevoerde wijzigingen na jaarvergadering 22 oktober 2015

Doorgevoerde wijzigingen na jaarvergadering 17 oktober 2014

Doorgevoerde wijzigingen na jaarvergadering 5 november 2013

 

 Wie bedenkt de reglementen?

 

Voordat de HLSK werd opgericht, bestonden we al 5 jaar als officieuze vereniging. In die 5 jaar hebben we een hoop losse concepten opgesteld. Na de officiele oprichting van de HLSK zijn deze documenten verwerkt tot een consequent geheel.

 

Het bestuur van de HLSK verzamelt ieder seizoen verbeteringen en aanvullingen, met name op veiligheidsgebied. Tijdens de jaarvergadering van de HLSK worden voorgenomen wijzigingen besproken met de deelnemers. Na een advies van het deelnemersplatform, neemt het bestuur het finale besluit over de statuten en reglementen.

 

 

             Copyright 2010-2016 www.hlsk.nl

 

HLSK - Zweeds schaatsen
www.hlsk.nl