Jaarvergaderingen

 

Op deze pagina verschijnen de notulen en de stukken van de jaarlijkse vergadering van de HLSK.

 

De HLSK gaat er vanuit dat alle deelnemers 'online' zijn. We doen niet meer aan printen en rondsturen.

 Jaarvergaderingen van de HLSK

 

Jaarvergadering 2017/2018 in Almere

Agenda

Notulen 2016/2017

Financiele rapportage 2016/2017

Verslag van de kascommissie over 2016/2017

Begroting 2017/2018

Voorgenomen wijzigingen reglementen zomer 2017

Documentenset behorende bij voorgenomen wijzigingen 2017

De vernieuwde deelnemersopleiding

 

Jaarvergadering 2016/2017 in Almere

Agenda

Notulen 2015/2016

Financiele rapportage 2015/2016

Verslag van de kascommissie over 2015/2016

Begroting 2016/2017

Voorgenomen wijzigingen reglementen zomer 2016

Documentenset behorende bij voorgenomen wijzigingen 2016

Advies Lichaamsbeschermende Maatregelen Zweeds Schaatsen

Nieuwe aanpak LLK-HLSK weekend 2016/2017

 

Jaarvergadering 2015/2016 in Ankeveen

Agenda

Notulen 2014/2015

Financiele rapportage 2014/2015

Verslag van de kascommissie over 2014/2015

Begroting 2015/2016

Voorgenomen wijzigingen reglementen zomer 2015

Documentenset behorende bij voorgenomen wijzigingen 2015

Verslag Brainstorm Beleid zomer 2015

Notitie Bestuursbeleid

 

Jaarvergadering 2014/2015 in Ankeveen

Agenda

Notulen 2013/2014

Financiele rapportage 2013/2014

Verslag van de kascommissie over 2013/2014

Begroting 2014/2015

Voorgenomen wijzigingen reglementen zomer 2014

Documentenset behorende bij voorgenomen wijzigingen 2014

Notitie aansprakelijkheid en verzekeringen

Notitie nieuwe naam voor onze sport

 

Jaarvergadering 2013/2014 in Ankeveen

Agenda

Notulen 2012/2013

Notulen bestuursvergadering na jaarvergadering 2012/2013

Financiele rapportage 2012/2013

Verslag van de kascommissie over 2012/2013

Begroting 2013/2014

Voorgenomen wijzigingen reglementen zomer 2013

Verslag brainstorm mediabeleid zomer 2013

Alternatieven voor naamgeving HLSK schaatsen

 

Jaarvergadering 2012/2013 in Ankeveen

Agenda

Notulen 2011/2012

Financiele rapportage 2011/2012

Verslag van de kascommissie over 2011/2012

Begroting 2012/2013

Voorgenomen wijzigingen Huishoudelijk reglement

Voorgenomen wijzigingen Veiligheidsreglement

Voorstel tot invoeren ondertekening Eigen Verklaring Deelnemer

Reacties voorafgaand aan de vergadering + lijst afmeldingen (ZIP)

 

Jaarvergadering 2011/2012 in Biddinghuizen

Agenda

Notulen 2010/2011

Financiele rapportage 2010/2011

Begroting 2011/2012

Voorstel Kostendeling Zweden

 

Oprichtingsvergadering 2010/2011 in Heemskerk

Agenda

Begroting 2010/2011

Nota van wijzigingen op de concept-statuten

Oprichtingsbrief na de vergadering

 Waarom een jaarvergadering?

 

De HLSK is een stichting, waarbij het bestuur de uiteindelijke beslisser is, niet de ledenvergadering. En de bestuursleden van de HLSK worden niet 'gekozen' zoals dat bij verenigingen gaat.

 

Toch wil het bestuur graag de mening van alle deelnemers van de HLSK horen, voordat er belangrijke beslissingen worden genomen. Vandaar dat we jaarlijks de platformvergadering organiseren. Tijdens de vergadering kan het platform (bestaande uit de deelnemers, de gidsen en het bestuur zelf) gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan het bestuur.

 

         

 

             Copyright 2010-2016 www.hlsk.nl

 

HLSK - Zweeds schaatsen
www.hlsk.nl